Laatste nieuws

Allerzielen en Allerheiligen

Eén keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven zijn, met name de afgelopen periode.  Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. 

Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden.

Het feest van Allerheiligen vieren we met een eucharistieviering op maandag 1 november om 19.00 uur.
Allerzielen vieren we met een gebedsdienst op dinsdag 2 november om 19.00 uur. U kunt HIER voor uw dierbare overledene een misintentie opgeven die dan in de gebedsdienst wordt gelezen. 

Bisschoppen laten 1,5 meter-regel los

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Lees HIER het volledige bericht

Michaelklok September/Oktober

De editie van de Michaelklok voor de maanden september en oktober 2021 is  beschikbaar. In deze editie wordt uw speciale aandacht gevraagd voor de artikelen over de heilige engelen.

Klik HIER om deze te lezen.