Parochie HH Michaël en Clemens

Laatste nieuws

Aanmelden voor viering Zondag 31 januari

U kunt zich tot vrijdag 29 januari 18.00 uur aanmelden voor deze viering.
Mocht u na uw aanmelding onverhoopt niet kunnen komen dan verzoek wij u dit tijdig te melden op ons e-mailadres info@michaelenclemens.nl , zodat wij een ander op de wachtlijst kunnen toelaten.

 

Voorbereiding 1e Heilige Communie en Heilig Vormsel

Vanwege de strikte beperkingen van het Nederlandse kabinet in verband met het coronavirus zijn de lessen voor de voorbereiding op de 1e heilige communie en heilig vormsel opgeschort.

Na 9 februari 2021 kan er hopelijk uitsluitsel worden gegeven of en wanneer de lessen kunnen worden hervat