Parochie HH Michaël en Clemens Site

Verbinding gezocht!

Verbinding gezocht!

Beste parochianen Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun...

Nood Pastoraat

Mocht u pastorale zorg wensen in geval van bijvoorbeeld ernstig ziek of overlijden dan kunt u contact opnemen met ons nood pastoraat op telefoonnummer 0629 – 043030  

Bereikbaarheid Parochiesecretariaat

Met het emeritaat en de verhuizing van pastoor Borghols is er een verandering gekomen in de bereikbaarheid van het parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 010 – 2101 en geopend op; Dinsdag van...

Privacywetgeving (AVG)

In heel de Europese Unie is vanaf 25 mei 2018 één regeling gaan gelden voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Op de speciale...

De Kruisweg van Jezus Christus

Op Goede Vrijdag wordt om 3 uur ’s middags de kruisweg van Christus herdacht in de Katholieke kerken. 14 staties – schilderijen of reliëfs – hangen in de kerk die een scene van de...

En toen? Wat dan?

En toen? Wat dan?

Pinksteren was de afsluiting van de lange Paastijd. De afsluiting van het bange wachten op de komst van de Heilige Geest. En toen? Wat gebeurde er toen? De apostelen gingen erop uit, zo lezen...