Parochie HH Michaël en Clemens Site

Nieuwe Michaelklok

De nieuwe Michaelklok (sept/okt 2019) is uit. U kunt deze via deze link lezen en downloaden. Gedrukt exemplaar van de Michaelklok kunt u meenemen vanuit de hal van de kerk.

Nood Pastoraat

Mocht u pastorale zorg wensen in geval van bijvoorbeeld ernstig ziek of overlijden dan kunt u contact opnemen met ons nood pastoraat op telefoonnummer 0629 – 043030  

Bereikbaarheid Parochiesecretariaat

Met het emeritaat en de verhuizing van pastoor Borghols is er een verandering gekomen in de bereikbaarheid van het parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 010 – 2101 en geopend op; Dinsdag van...

Privacywetgeving (AVG)

In heel de Europese Unie is vanaf 25 mei 2018 één regeling gaan gelden voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Op de speciale...