Actie Kerkbalans 2021

Onder de titel “Geef voor je kerk” start ook dit jaar in februari en maart in onze parochie de actie Kerkbalans.

Wij hebben de goede hoop dat u ook voor het jaar 2021 een toezegging zal doen en wij de voor het onderhoud, gas en licht, verwarming en beheerskosten benodigde bijdragen die wij schatten op € 8.000,= zullen gaan halen. Om het voor de penningmeester inzichtelijk te maken en te houden (kunnen we de kosten van de kerk betalen??) zien wij uw opgave via dit opgaveformulier graag tegemoet. U kunt dit formulier online invullen.

U kunt uw kerkbalans bijdrage ook kenbaar maken via het formulier dat beschikbaar is in de vestibule van de kerk of via ons emailadres kerkbalans@michaelenclemens.nl

De bijdrage kerkbalans kunt u storten op het bankrekeningnummer NL17INGB0000429521 t.n.v. Michael en Clemensparochie, via de collecte of via de doneerknop op de website van de parochie www.michaelenclemens.nl/doneren

Wij danken u bij voorbaat voor uw toezeggingen en bijdragen. U helpt daardoor actief mee aan het beheer en onderhoud van onze parochiekerk. Voor vragen of hulp bij de actie Kerkbalans 2021, kunt u contact opnemen met de penningmeester de heer Wim Niemantsverdriet op telefoonnummer 06-40943757 en famcol@caiway.nl en/of de secretaris de heer Manfred Lit via  kerkbalans@michaelenclemens.nl.

 Het parochiebestuur