Actie Kerkbalans 2022

 

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari start voor onze parochie de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als bezoekers en parochianen om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan.

Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen en bezoekers ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en de kerk voor u openhouden. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

U kunt uw bijdrage storten op het bankrekeningnummer NL17INGB0000429521 t.n.v. Michael en Clemensparochie, via de collecte of via de doneerknop op de website van de parochie www.michaelenclemens.nl/doneren