Allerheiligen en Allerzielen

Eén keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven zijn, met name de afgelopen periode.  Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. 

Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden.

Het feest van Allerheiligen vieren we met een eucharistieviering op maandag 1 november om 19.00 uur.
Allerzielen vieren we met een gebedsdienst op dinsdag 2 november om 19.00 uur. U kunt HIER voor uw dierbare overledene een misintentie opgeven die dan in de gebedsdienst wordt gelezen.