Michaelklok – 2021

Op deze pagina kunt u het parochieblad Michaelklok lezen en downloaden. Voorgaande edities van de Michaelklok treft u aan op onze archiefpagina

Editie Hoofdthema
Michaelklok Februari/Maart Veertigdagentijd en Kerkbalans 2021
Michaelklok April/Mei Pasen
Michaelklok Juli/Augustus

1e Heilige Communie
Maria Tenhemelopneming
Gedaanteverandering van de Heer

Michaelklok September/Oktober

H. Engelen

Michaelklok November/Januari

Advent en Kerstmis

Michaelklok December – Extra editie

Overzicht vieringen

Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland

Michaelklok Maart/April

Veertigdagentijd en Pasen