Michaelklok – 2021

Op deze pagina kunt u het parochieblad Michaelklok lezen en downloaden. Voorgaande edities van de Michaelklok treft u aan op onze archiefpagina

Editie Hoofdthema
Michaelklok Februari/Maart Veertigdagentijd en Kerkbalans 2021
Michaelklok April/Mei Pasen
Michaelklok Juli/Augustus

1e Heilige Communie
Maria Tenhemelopneming
Gedaanteverandering van de Heer

Michaelklok September/Oktober

H. Engelen