Berichten van de pastoor

Op deze pagina kunt u de boodschappen van de pastoor aan de parochianen lezen. Deze boodschappen staan ook in de edities van de Michaelklok