Berichten

Klik hier voor de Laatste berichten

Persbericht van het Katholiek Kerkgenootschap in Nederland over het Coronavirus

Maatregelen ter verspreiding van het Coronavirus

Brief van Bisschop van den Hende aan de gelovigen