DONEREN

Ook tijdens de Corona willen wij dat u naar de kerk kunt blijven gaan. Doneer daarom uw collecte en kerkbijdrage via deze weg.

Het streefbedrag voor de actie Kerkbalans 2021 was minimaal € 8.000,= Dit bedrag is door u gerealiseerd. Waarvoor onze hartelijke dank.

Voor de overige inkomsten van de kerk is het streefbedrag € 4.000,=. Met een aantal gulle gaven in de maand oktober, waarvoor wij zeer dankbaar zijn, is ook dit streefbedrag gehaald.

Maar kunnen we toch op u blijven rekenen? Want uw bijdragen zijn belangrijk voor de kosten van vieringen, het klein onderhoud van de kerk en pastorie en niet te vergeten de verwachte hoge stijging van energielasten.

Uw hulp in de vorm van een financiële bijdrage blijft daarom nodig.

Bekijk de volledige donatie pagina op:
https://whydonate.nl/fundraising/Collecte-en-Kerkbalans-2021-2022/nl