En toen? Wat dan?

Pinksteren was de afsluiting van de lange Paastijd. De afsluiting van het bange wachten op de komst van de Heilige Geest. En toen? Wat gebeurde er toen? De apostelen gingen erop uit, zo lezen wij in de Handelingen van de apostelen. Bezield door de Heilige Geest gingen de apostelen naar buiten de wereld in. Zij bleven niet in gebed bijeen (de Kerk) maar gingen met de Blijde Boodschap naar mensen toe (de Kerk op stap). Buiten zien wij dan de problemen van onze wereld nu; hongersnood, bevrijdingsbewegingen, gijzelingen, armoede, Amerika en haar president, Brexit enz., enz. Toch zullen deze problemen voor ons een maatje te groot zijn om op te lossen. Wat doen wij dan? Sluiten wij ons weer op in de kerk om daar routineus de tijd door te brengen? Als wij kijken naar Jezus, zien wij hoe Hij erop uitging. Buiten waren de zieken, hongerigen, blinden, doven, melaatsen, kortom: Hij was daar waar mensen Hem nodig hadden, Zijn liefde zochten, God zochten. Ook van Maria horen wij hoe zij erop uittrok naar haar nicht Elisabeth. Om Elisabeth te helpen in haar noden. Wij danken aan dit bezoek het gebed “Wees gegroet”. Pinksteren is ook voor ons voorbij, Wij kunnen ons laten leiden door Gods Geest. Naar buiten in Jezus spoor, in Maria’s spoor. Zo mogen wij inspiratie vinden in deze vakantietijd.

Met hartelijke groet,

Pastoor Borghols.