Kerkbalans 2022

Actie Kerkbalans 2022 is van start!  

Dit weekend is het startsein gegeven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week ontvangt u ook van ons de brief.
Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als parochie nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.
Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de Kerkbalansberichten op onze website en in de Michaelklok delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze parochie belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw formulier in de antwoordenveloppe deponeren in de collectebussen of inleveren in de sacristie.

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL 17INGB0000429521 t.n.v. Michael en Clemensparochie, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’ of via onze doneerknop op https://www.michaelenclemens.nl/doneren

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat en helpt u daardoor ook actief mee aan het beheer en onderhoud van onze en uw parochiekerk.

Voor vragen of hulp bij de actie Kerkbalans 2021, kunt u contact opnemen met de penningmeester de heer Wim Niemantsverdriet op telefoonnummer 06-40943757 en famcol@caiway.nl en/of de secretaris de heer Manfred Lit via  info@michaelenclemens.nl

Op naar de kerk van morgen.