Actie Kerkbalans 2023

Thema: GEEF VANDAAG voor de kerk van MORGEN

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans.

 

U beslist zelf welke bijdrage u aan deze actie wilt geven. De bijdrage is overigens (deels) aftrekbaar van de belasting.*

*Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl