Vieringen

Algemeen (wijzigingen voorbehouden)

Dinsdag 09.30 uur Rozenkrans
Donderdag 09.00 uur Eucharistie
Zondag 11.00 uur Hoogmis

DE GOEDE WEEK

Palmzondag
Palmwijding en het lijdensverhaal

De Hoogmis is om 11.00 uur

Woensdag in de Goede Week
Wijding HH Oliën in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal.
Aan de vooravond van Witte Donderdag wijdt onze bisschop de heilige oliën welke nodig zijn bij de toediening van de sacramenten.

Witte donderdag
Begin van het Heilig Paastriduüm

De eucharistieviering is om 19.00 uur

Goede Vrijdag
Lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus

Kruisweg om 15.00 uur en

Avondplechtigheid om 19.00 uur

Stille Zaterdag
Grafrust en Verrijzenis

De Paaswake is om 21.00 uur.

Paaszondag
Viering van de verrijzenis van de Heer

Hoogmis is om 11.00 uur