Vieringen

Algemeen (wijzigingen voorbehouden)

Di – 09.30 Rozenkrans

D0 – 09.00 Eucharistie

Zo – 11.00 Hoogmis